Polityka Prywatności

 

Niniejszy strona internetowa jest obsługiwana przez eRKa PROJECT Renata Kuśmierz, prowadzącą działalność gospodarczą we Wrocławiu, 54-614 Wrocław, ul. Zagony 29A, NIP: 894-230-66-54, Regon: 365317122, zarejestrowaną w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl], data wpisu do rejestru 05-09-2016

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

eRKa PROJECT Renata Kuśmierz przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.

  1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926   – tekst jednolity)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.)

 

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

1.       Firma eRKa PROJECT Renata Kuśmierz, prowadząca działalność gospodarczą we Wrocławiu, 54-614 Wrocław, ul. Zagony 29A, NIP: 894-230-66-54, Regon: 365317122, jest administratorem danych osobowych podanych przez Klientów podczas Rejestracji, składania zamówienia oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.       eRKa PROJECT będzie przetwarzał dane osobowe w celu:

a) założenia Konta Klienta oraz realizacji zamówień,

b) realizowania drogą elektroniczną usług marketingowych oraz informacji handlowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna.

3.       Zgoda Klienta wyrażana jest poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury Rejestracji.

4.       Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub żądania usunięcia. W tym celu, Klient winien się skontaktować z eRKa PROJECT za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.       eRKa PROJECT może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

6.       eRKa PROJECT stosuje mechanizm Cookies, które podczas korzystania przez użytkowników ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta.

7.       Cookies są małymi plikami zapisywanymi w folderach roboczych przeglądarki internetowej, przechowującymi informacje o połączeniu. Pozwalają m.in. na utrzymywanie zawartości koszyka w czasie trwania zakupów.

8.       Cookies posiadają swoją unikalną nazwę, która jest identyfikowana po stronie serwera Sklepu Internetowego. Dzięki temu Klient posiada dostęp tylko do danych publicznych (np. produktów) i do danych własnych . Nie ma natomiast dostępu do danych innych Klientów.

9.       Cookies są stosowane w celu:

a) personalizacji witryny i prezentowanych informacji,

b) zabezpieczenia dostępu do danych,

c) monitoringu powracających internautów dla statystyki odwiedzin,

d) przekazywania danych pomiędzy podstronami witryny w ramach jednych odwiedzin,

e) zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach użytkowników.

10.    Cookies są wykorzystywane za zgodą użytkowników wyrażoną m.in. poprzez odpowiednie Ustawienie oprogramowania, w tym w szczególności przeglądarki internetowej.

11.    Użytkownik może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć HTTP Cookies w swojej przeglądarce. Wyłączenie Cookies może być przyczyną utrudnień w korzystaniu lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.  

 

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel